You are here: Home >Archive for Wrzesień, 2011

Szkolenia pomocne w biznesie

Najważniejszym aspektem skutecznej sprzedaży jest umiejętnie przedstawienie produktu. O tym jak to zrobić handlowcy dowiadują się na specjalnych szkoleniach biznesowych. Podczas takich kursów sprzedawcy uczą się na czym polega mechanizm podejmowania decyzji przez klienta. Dzięki temu sprzedaż produktu ma duże szanse na zakończenie się sukcesem. Aby do tego doszło, sprzedawca musi poznać także metody analizy klientów. Ta wiedza pomaga docierać do kluczowych klientów, którzy odpowiadają profilowi klienta idealnego. Na tego typu szkoleniach sprzedawcy uczą się oceniać klienta pod względem kilku najważniejszych czynników. Poza tym istotnym punktem jest nauka polegająca na praktycznych ćwiczeniach w budowie więzi z klientem. Rozwijanie umiejętności sprzedażowych jest nadrzędnym celem większości szkoleń biznesowych. Dzięki ciągłemu dokształcaniu pracowników przedsiębiorstwo ma duże szanse na ciągłe zwiększanie przychodów. Zysk generowany przez wykwalifikowanych sprzedawców jest nieporównywalnie większy od zysku wypracowanego przez zwykłych handlowców.

 

Tags: ,

Oferta badania rynku

Usługi skierowane do nowo powstałych firm obejmują cały szereg działań, które mają pomóc jej w wejściu na rynek. Według ekspertów na początku najważniejsze są działania marketingowe, szczególnie polegające na rozpowszechnianiu informacji dotyczących firmy oraz produktów czy też usług, które oferuje. Jednak, żeby dotrzeć z reklamą do odpowiedniego klienta trzeba wiedzieć kim on jest i gdzie go szukać. Tym właśnie zajmują się doradcy marketingowi. Na początku opracowują z właścicielem firmy strategię marketingową, później wykonują badanie rynku. Następnie przygotowują kampanię informacyjną o produkcie, w trakcie której ustalana jest cena produktu. Na końcu przedstawiają plan sprzedaży. Według tego planu firma powinna w sposób regularny i stabilny zwiększać swoje zyski. Badania rynku pomagają ustalić strategię marketingową nawet na kilka miesięcy, co jest zasadne w przypadku doraźnego korzystania z doradztwa marketingowego. Dział marketingowy funkcjonujący w firmie może taki plan aktualizować na bieżąco.

 

Tags: ,

Copyright © 2018 Doradztwo marketingowe. All rights reserved.