You are here: Home >Archive for Luty, 2015

Agencje reklamowe.

my-office-22196-mProfesjonalnym przygotowaniem kampanii reklamowej zajmują się doświadczone agencje reklamowe, które dzięki swojemu doświadczeniu oraz wiedzy i umiejętnością kreatywnych marketingowców potrafią zająć się przygotowaniem i przeprowadzeniem kampanii reklamowej od samego początku po sam koniec. Profesjonalne agencje reklamowe zajmują się wymyślaniem chwytliwych sloganów reklamowych, często nagrywaniem spotów reklamowych, ale także drobniejszymi formami reklamy chociażby produkując gadżety reklamowe oraz ulotki.

 

Przy wyborze odpowiedniej agencji reklamowej należy przede wszystkim zwrócić uwagę na rekomendację firmy, ponieważ niektóre agencje mogą w ogóle nie okazać się pomocne w promowaniu firmy. Ważnym jest, aby osoby pracujące w agencji reklamowej były w tym celu odpowiednio wykształcone oraz doświadczone w prowadzeniu kampanii reklamowych. Na kampanię reklamową składa się szereg działań promocyjnych dla danej firmy. Począwszy od drobnych ulotek po spoty reklamowe w mediach. Reklama jest kluczem do sukcesu firmy, dlatego właściciele profesjonalnych agencji reklamowych cieszą się dużymi zyskami.

Zagrożenia, które niesie za sobą reklama.

Reklama niesie za sobą pewne niepożądane działania zwłaszcza biorąc pod uwagę ludzi łatwowiernych, którzy bardzo szybko ulegają wpływom mediów. Podstawowym zagrożeniem płynącym z reklamy jest wprowadzenie odbiorcy w błąd w związku z czym po zakupie danego towaru klient ma prawo odczuwać niezadowolenie. Przedstawianie produktu jako idealnego z pewnością nie jest korzystne. Żyjemy w kraju gdzie świadomość i mentalność społeczeństwa jest na tyle mocno rozwinięta, że większość osób woli usłyszeć rzetelne informację na temat danego produktu.

 

Niezadowolenie z zakupienia produktu poznanego w reklamie telewizyjnej niesie za sobą kolejne konsekwencje jakim jest ignorowanie reklam przez społeczeństwo. Nie zawsze jest to korzystne, ponieważ nie wszystkie reklamy mają charakter komercyjny. Niektóre reklamy mają charakter społeczny i mają za zadanie wzbudzić pewne konieczne zmiany w zachowaniu społeczeństwa. Mają one niestety coraz słabsze oddziaływanie. Zagrożeniem płynącym z reklamy jest również wzbudzenie nadmiernej ilości potrzeb konsumpcyjnych. Najbardziej niebezpiecznym zagrożeniem płynącym z reklamy jest wprowadzenie odbiorcy w kompleksy co znacznie obniża jego poczucie własnej wartości. Spowodowane jest to faktem, że w reklamach oglądamy tylko osoby o nieskazitelnej cerze i idealnej sylwetce co z pewnością może źle oddziaływać na niektórych odbiorców reklamy.

Kilka słów o tym, jak skutecznie się reklamować

times-square-64187-mNie od dziś znamy to powiedzenie, że wszak to „reklama jest dźwignią handlu”. Czy wiemy jednak, jak skutecznie się reklamować?
Przede wszystkim, zanim przystąpisz do jakichkolwiek działań marketingowych, musisz dokładnie przemyśleć, do jakiej kategorii zaliczasz swój produkt i kto jest Twoją potencjalną grupą odbiorców, Twoich przyszłych klientów. Sposób dotarcia do nich będzie uwarunkowany w dużej mierze od produktu, który reprezentujesz lub rodzaju usług, jakie oferujesz.

 

Jeżeli prowadzisz działalność gastronomiczną, posiadasz restaurację w pięknym, często odwiedzanym przez turystów miejscu, Twoją grupą docelową klientów z pewnością nie będzie „tubylcza ludność”, a raczej właśnie przyjezdni. Wtedy musisz odpowiedzieć sobie na pytanie – skąd Ci przyjezdni dowiedzą się, że moja restauracja istnieje i co mam do zaoferowania? Oczywiście, w takim przypadku najlepszą formą informacyjną z pewnością stanie się Internet, w którym umieścisz na odpowiednich stronach związanych z turystyką wiadomości dotyczące prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Krótka historia reklamy.

Pierwszą formą reklamy była reklama ustna i stosowana była już w epoce starożytności. Reklama ustna zapoczątkowała szereg rewolucyjnych zmian w tej dziedzinie. W starożytnej Grecji po raz pierwszy pojawiła się reklama pisemna. Chociaż oczywiście dalece odbiegała ona od obecnej formy, bowiem reklamowane były jedynie wydarzenia związane ze sportem i kulturą. Kiedy tak na prawdę reklama zaczęła się rozwijać?

 

Prawdopodobnie w tym samym czasie kiedy Gutenberg wynalazł pismo drukowane, wówczas wszystko zaczęło się zmieniać. Zaczęły pojawiać się pierwsze regulacje prawne dotyczące reklamy, pierwsze formy prasy ogłoszeniowej, pojawiło się pierwsze wydawnictwo prasowe oraz zaczęły powstawać pierwsze agencje reklamowe. W Stanach Zjednoczonych w roku 1893 wydano blisko pięćdziesiąt tysięcy dolarów na reklamę, może to świadczyć o tym jak wielką siłę już wtedy miała reklama. Ponadto warto nadmienić, że Stany Zjednoczone jako pierwsze wyemitowały reklamę telewizyjną. W Polsce rozwój reklamy rozpoczął się w roku 1983 i zarówno w Polsce jak i na całym świecie ten rozwój trwa do dnia dzisiejszego.

Po co jest reklama?

question-5-of-5-future-257794-mPytając każdego człowieka oglądającego telewizję czy słuchającego radia oraz takiego, który jest pasjonatem prasy: ,,po co jest reklama?” zwykle usłyszymy jedną odpowiedź: reklama ma charakter perswazyjny i komercyjny. Ma za zadanie zachęcić klienta do zakupienia towaru poprzez przedstawianie go w samych superlatywach. Większość osób uważa, że reklama zawsze kłamie, ponieważ żadna reklama produktu nie przedstawia jego wad czyli według przeciętnego odbiorcy nie jest rzetelna, ponieważ wszystko ma jakieś wady, nie ma produktu idealnego.

 

Owszem reklamy, z którymi każdy telewidz czy radiosłuchacz ma styczność na co dzień rzeczywiście mają na celu jedynie zwiększenie popytu na dany produkt i chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy reklama zwykle skonstruowana jest w taki sposób, że nieświadomie ma na nas bardzo silne oddziaływanie. Definicja reklamy mówi, że ma ona nie tylko charakter komercyjny. Istnieją również reklamy społeczne, które mają na celu wywołanie konkretnych zachowań w społeczeństwie oraz reklamy polityczne, które zwykle możemy oglądać przed zbliżającymi się wyborami.

Skuteczna kampania reklamowa

Systemem skoordynowanych działań mających na celu przekaz informacji sprzedażowych nazywamy kampanią reklamową. Działania prowadzone w jej ramach dotyczą osiągania z góry zamierzonych celów. Mogą wykorzystywać jeden lub więcej z dostępnych obecnie środków przekazu, czynności takie charakteryzuje również ich występowanie w ściśle określonym porządku i terminach. Podstawowym celem takich czynności jest przede wszystkich dotarcie do możliwie jak największego grona odbiorców, przykucie uwagi oraz wpływ na ich decyzje i postępowanie, równoznaczne z zakupem produktu, którego działania te dotyczą.
Aby kampania reklamowa osiągnęła sukces, musi być ona skonsolidowana z planem sprzedażowym i marketingowym. Zdecydowanie trzeba również określić cele, które będą towarzyszyć danym działaniom oraz forma, w ramach której zostanie ona przeprowadzona. Pomiędzy poszczególnymi elementami takich działań marketingowych musi wystąpić pewnego rodzaju podobieństwo, które spowoduje zachowanie ciągłości tych działań. Może opierać się na podobieństwie wzrokowym, słownym, dźwiękowym lub po prostu sposobem podejścia do przekazywania komunikatu sprzedażowego.

Cele kampanii marketingowej

la-billboard-50851-mProwadzeniu działań polegających na przeprowadzaniu kampanii reklamowej muszą towarzyszyć pewne punkty docelowe, podjęte jeszcze przed jej przedsięwzięciem. Aby okazała się dla nas skuteczna, na liście celi przede wszystkim powinny się znaleźć takie jak między innymi utrzymanie poziomu sprzedaży wśród klientów lub wręcz jego wzrost poprzez pozyskiwanie nowych, potencjalnych użytkowników produktu. Innym ważnym zamierzeniem może być samo wprowadzenie na rynek danego produktu, a co za tym idzie – pozyskanie grupy osób, które staną się kupcami tego produktu i przyniosą zysk firmie.

 

Dzięki odpowiednim i ukierunkowanym działaniom możemy zwiększyć rozpoznawalność naszej firmy na rynku konkurencyjnym, a tym samym zasłużyć także na lojalność ze strony naszych klientów. Niejednokrotnie skuteczna kampania marketingowa umożliwiła wyparcie pozostałych firm konkurencyjnych i zajęcie określonej pozycji na rynku zlecającej takie działania, dlatego jednym z najważniejszych działań, jakie powinniśmy podjąć na samym początku, zanim zdecydujemy się na efektywne metody marketingowe jest określenie celów, które będą towarzyszyć prowadzonej kampanii na rzecz naszej firmy.

Prowadzenie e-kampanii na portalu społecznościowym

W dzisiejszych czasach, w których dużą rolę odgrywają portale społecznościowe, bardzo ważnym środkiem reklamy, czyli skutecznego przekazywania informacji sprzedażowych i zachęcania nowych konsumentów do nabycia produktów jest forma stosowana w Internecie, zwłaszcza w poprzez wcześniej wymienione portale. Jest to, jak by się wydawało, najprostsza, prawdopodobnie najtańsza i dająca największe możliwości trafienia do nowych klientów metoda obecnie dostępna na rynku.

 

Prowadzenie takiej e-kampanii wydaje się proste – wystarczy, że umieścisz nazwę swojej firmy, jej logo i dane kontaktowe na profilu i rozpowszechnisz ją początkowo wśród własnych znajomych. Wiele portali idzie na rękę firmom umożliwiając szerszy dostęp do ogólnego grona odbiorców w ramach dostępnych za pewne wynagrodzenie ze strony zleceniodawcy metod takich jak wyświetlanie profilu firmy na stronie głównej portalu. Bardzo ważnym jest udostępnianie świeżych postów dotyczących działalności naszej firmy, dzięki czemu przez cały czas przypominamy klientom o naszym istnieniu i na bieżąco informujemy o naszych działaniach.

Marketing internetowy

www-1-1165441-mW dzisiejszych czasach w życiu ludzie niezwykle ważną rolę odgrywa Internet. Dzięki niemu świat stał się jedną globalną wioską. Śmiało można powiedzieć, że jest to najpopularniejsze obecnie medium. Sprawę z tego zdają sobie wszyscy przedsiębiorcy, agenci reklamowi i marketingowcy. Dlatego obecnie marketing internetowy stał się jedną z najważniejszych form marketingu. Internet pozwala obecnie niezwykle szybko przesyłać informacje do niewyobrażalnie dużej liczby odbiorców.

 

Wskutek czego kampanie reklamowe prowadzone w nim mogą być niezwykle skuteczne. Przykładami marketingu internetowego są liczne reklamy multimedialne, banrey, ogłoszenia reklamowe w Internecie, maile reklamowe i spam oraz materiały sponsorowane itd.. Jak widać jest tego dużo, dlatego właśnie ten dział marketingu często daje najlepsze rezultaty, jeśli chodzi o skuteczność. Warto także dodać, że jego pierwsza forma posiadała formę mailingu i do dziś jest on najbardziej pożądaną przez przedsiębiorców oraz najbardziej trafną do konkretnych grup docelowych.

Copyright © 2018 Doradztwo marketingowe. All rights reserved.