You are here: Home >Archive for the ‘Kampanie reklamowe’ Category

Kampania reklamowa.

Z definicji kampania reklamowa to zbiór pewnych działań marketingowych, które odbywają się z pomocą mediów masowych takich jak radio, telewizja czy ogólnokrajowa prasa. Kampania reklamowa ma na celu osiągnięcie przez reklamodawcę zamierzonego wcześniej celu marketingowego. Kampanie reklamowe organizowane są przez agencje reklamowe. Jednak w tworzeniu oraz prowadzeniu takiej kampanii dużą rolę odgrywają także domy mediowe, które są odpowiedzialne za odpowiedni wybór oraz zakup mediów. W kampaniach reklamowych każdy szczegół odgrywa bardzo dużą rolę taki jak na przykład godziny emisji spotu reklamowego.

 

Kampania reklamowa ma na celu przede wszystkim uświadomienie konsumenta o istnieniu marki, firmy czy produktu, zwiększenie sprzedaży oraz wywołanie zainteresowania produktem a tym samym zwiększenia popytu na niego dzięki czemu reklamodawca w efekcie będzie mógł odnotować znacznie większe niż dotychczas zyski. Kampania reklamowa może być organizowana również w celu uświadomienia konsumenta o zmianach zachodzących w produkcie czyli na przykład zmiana jego nazwy czy sposobu produkcji. Korzystnie przeprowadzona kampania reklamowa pozwala reklamodawcy odnieść znaczący sukces i odnotować znaczne wzrosty sprzedaży a tym samym znacznie wyższe zyski.

Reklama w sieci.

eccommerce-concept-1-1415244-mW dzisiejszych czasach Internet odgrywa bardzo ważną rolę w życiu niemalże każdego człowieka. Dostęp do niego posiadają prawie wszyscy a komputer jest obecny w większości domów. Rozwój Internetu i jego wpływ na człowieka rozpoczął się stosunkowo niedawno. Każdy pamięta czasy kiedy dostęp do niego mieli jedynie nieliczni. W tych czasach złotym biznesem było prowadzenie własnej kafejki internetowej. Niemalże w każdej były kolejki, aby przez kilka godzin móc skorzystać z dostępu do sieci. Dzisiaj te czasy odeszły już do lamusa. Dostęp do sieci posiada prawie każdy a jej użytkownikami są zarówno najmłodsi jak i seniorzy, dlatego też reklama w sieci jest bardzo ważna. Swoje przedsiębiorstwo w Internecie można reklamować na wiele sposobów.

 

Przykładowym działaniem reklamowym w Internecie jest informowanie internautów o wykonywanych przez siebie usługach na portalach ogłoszeniowych. Innym sposobem jest założenie własnej strony internetowej, która może bardzo pomóc w rozwoju firmy. W sieci można znaleźć także potencjalnych zleceniodawców i klientów. Wielu przedsiębiorców trudniących się handlem uważa, że bez Internetu jego biznes z pewnością by upadł, ale sprzedając w sieci swoje produkty może spokojnie patrzeć w przyszłość, ponieważ dzięki e-sprzedaży może dotrzeć do znacznie szerszego grona klientów. Taką sprzedaż można realizować poprzez portale aukcyjne lub otwierając własny sklep internetowy. Internet wykorzystywany do rozwoju biznesu jest zdecydowanie bardzo pomocny.

Oddziaływanie reklamy na człowieka

empty-billboard-1089869-mPowszechnie przyjęto, że reklama ma cztery podstawowe etapy oddziaływania na odbiorcę. Pokonując wszystkie cztery etapy producent zyskuje niemalże stuprocentową pewność, że inwestycja w reklamę przyniesie spodziewane zyski. Pierwszym etapem oddziaływania na odbiorcę jest wzbudzenie świadomości odbiorcy na temat produktu czy marki. Każdemu przedsiębiorcy bowiem zależy na tym, aby klienci rozpoznawali jego markę. Kiedy producent wie, że jego produkt jest już rozpoznawalny na rynku przychodzi czas na realizację drugiego etapu oddziaływania na konsumenta.

 

Ma ono na celu wzbudzenie w konsumencie zainteresowanie produktem, kolejnym etapem jest wzbudzenie pożądania oferty a końcowym etapem jest wywołanie reakcji otoczenia czyli na przykład zakup produktu. Zachowanie wszystkich tych etapów jest dla producenta bardzo ważne. Wszystkie etapy oddziaływania na konsumenta są bardzo dokładnie przemyślane i stopniowo wprowadzane w świadomość konsumenta. Wielu osobom wydaje się, że reklama na nich w żaden sposób nie działa, jednakże bez reklamy żadna firma nie mogłaby istnieć i dobrze prosperować.

Kilka słów o tym, jak skutecznie się reklamować

times-square-64187-mNie od dziś znamy to powiedzenie, że wszak to „reklama jest dźwignią handlu”. Czy wiemy jednak, jak skutecznie się reklamować?
Przede wszystkim, zanim przystąpisz do jakichkolwiek działań marketingowych, musisz dokładnie przemyśleć, do jakiej kategorii zaliczasz swój produkt i kto jest Twoją potencjalną grupą odbiorców, Twoich przyszłych klientów. Sposób dotarcia do nich będzie uwarunkowany w dużej mierze od produktu, który reprezentujesz lub rodzaju usług, jakie oferujesz.

 

Jeżeli prowadzisz działalność gastronomiczną, posiadasz restaurację w pięknym, często odwiedzanym przez turystów miejscu, Twoją grupą docelową klientów z pewnością nie będzie „tubylcza ludność”, a raczej właśnie przyjezdni. Wtedy musisz odpowiedzieć sobie na pytanie – skąd Ci przyjezdni dowiedzą się, że moja restauracja istnieje i co mam do zaoferowania? Oczywiście, w takim przypadku najlepszą formą informacyjną z pewnością stanie się Internet, w którym umieścisz na odpowiednich stronach związanych z turystyką wiadomości dotyczące prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Skuteczna kampania reklamowa

Systemem skoordynowanych działań mających na celu przekaz informacji sprzedażowych nazywamy kampanią reklamową. Działania prowadzone w jej ramach dotyczą osiągania z góry zamierzonych celów. Mogą wykorzystywać jeden lub więcej z dostępnych obecnie środków przekazu, czynności takie charakteryzuje również ich występowanie w ściśle określonym porządku i terminach. Podstawowym celem takich czynności jest przede wszystkich dotarcie do możliwie jak największego grona odbiorców, przykucie uwagi oraz wpływ na ich decyzje i postępowanie, równoznaczne z zakupem produktu, którego działania te dotyczą.
Aby kampania reklamowa osiągnęła sukces, musi być ona skonsolidowana z planem sprzedażowym i marketingowym. Zdecydowanie trzeba również określić cele, które będą towarzyszyć danym działaniom oraz forma, w ramach której zostanie ona przeprowadzona. Pomiędzy poszczególnymi elementami takich działań marketingowych musi wystąpić pewnego rodzaju podobieństwo, które spowoduje zachowanie ciągłości tych działań. Może opierać się na podobieństwie wzrokowym, słownym, dźwiękowym lub po prostu sposobem podejścia do przekazywania komunikatu sprzedażowego.

Cele kampanii marketingowej

la-billboard-50851-mProwadzeniu działań polegających na przeprowadzaniu kampanii reklamowej muszą towarzyszyć pewne punkty docelowe, podjęte jeszcze przed jej przedsięwzięciem. Aby okazała się dla nas skuteczna, na liście celi przede wszystkim powinny się znaleźć takie jak między innymi utrzymanie poziomu sprzedaży wśród klientów lub wręcz jego wzrost poprzez pozyskiwanie nowych, potencjalnych użytkowników produktu. Innym ważnym zamierzeniem może być samo wprowadzenie na rynek danego produktu, a co za tym idzie – pozyskanie grupy osób, które staną się kupcami tego produktu i przyniosą zysk firmie.

 

Dzięki odpowiednim i ukierunkowanym działaniom możemy zwiększyć rozpoznawalność naszej firmy na rynku konkurencyjnym, a tym samym zasłużyć także na lojalność ze strony naszych klientów. Niejednokrotnie skuteczna kampania marketingowa umożliwiła wyparcie pozostałych firm konkurencyjnych i zajęcie określonej pozycji na rynku zlecającej takie działania, dlatego jednym z najważniejszych działań, jakie powinniśmy podjąć na samym początku, zanim zdecydujemy się na efektywne metody marketingowe jest określenie celów, które będą towarzyszyć prowadzonej kampanii na rzecz naszej firmy.

Prowadzenie e-kampanii na portalu społecznościowym

W dzisiejszych czasach, w których dużą rolę odgrywają portale społecznościowe, bardzo ważnym środkiem reklamy, czyli skutecznego przekazywania informacji sprzedażowych i zachęcania nowych konsumentów do nabycia produktów jest forma stosowana w Internecie, zwłaszcza w poprzez wcześniej wymienione portale. Jest to, jak by się wydawało, najprostsza, prawdopodobnie najtańsza i dająca największe możliwości trafienia do nowych klientów metoda obecnie dostępna na rynku.

 

Prowadzenie takiej e-kampanii wydaje się proste – wystarczy, że umieścisz nazwę swojej firmy, jej logo i dane kontaktowe na profilu i rozpowszechnisz ją początkowo wśród własnych znajomych. Wiele portali idzie na rękę firmom umożliwiając szerszy dostęp do ogólnego grona odbiorców w ramach dostępnych za pewne wynagrodzenie ze strony zleceniodawcy metod takich jak wyświetlanie profilu firmy na stronie głównej portalu. Bardzo ważnym jest udostępnianie świeżych postów dotyczących działalności naszej firmy, dzięki czemu przez cały czas przypominamy klientom o naszym istnieniu i na bieżąco informujemy o naszych działaniach.

Kilka słów o prowadzeniu e-kampanii

eccommerce-concept-4-1415247-mWprowadzając produkty na nowy rynek, bardzo ważnym jest zadbanie o właściwą reklamę, a jednym z najprostszych i obecnie najpopularniejszych sposobów na zaistnienie firmy jest skorzystanie z marketingu internetowego. Prowadząc właściwą e-kampanię, która odniesie pożądany skutek i spowoduje podniesienie firmowych obrotów warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalisty, który w odpowiedni sposób opracuje dla nas całą kampanię i zaproponuje najlepszą dla nas formę reklamy.

 

Specjalista pomoże nam stworzyć ciekawą stronę internetową i to w taki sposób, by zachęcić potencjalnych klientów do nabycia produktów, a w dodatku tak dostosuje informację sprzedażową, by trafiła ona bezpośrednio do docelowej, wybranej grupy konsumentów, charakteryzującej się między innymi określonym wiekiem, miejscem zamieszania bądź innymi cechami.
Obecnie na rynku znajduje się wiele firm, które specjalizują się w przeprowadzaniu e-kampanii na portalach społecznościowych Facebook, Youtube i nie tylko. Warto zapoznać się z ich ofertą.

Czym jest skuteczna informacja sprzedażowa?

eccommerce-concept-3-1415246-mJeśli chcesz dotrzeć do szerszej grupy klientów, warto jest rozważyć dobrą inwestycję w Twoje produkty, bądź usługi, jaką jest reklama. W kilku słowach jest ona informacją na temat Twoich dóbr, które masz do zaoferowania, posiadającą jednak zabarwienie perswazyjne, skłaniające daną osobę do zakupu produktu, czyli ukazującą, dlaczego ona powinna nabyć dany produkt i że go faktycznie potrzebuje. Bardzo dobrze przemyślana i skuteczna reklama przedstawia najlepsze zalety Twojego produktu i pokazuje, dlaczego to właśnie

 

Twój produkt powinien zostać wybrany pośród dużej konkurencji na rynku. Im przyjemniej lub zabawniej się kojarzy, tym lepiej dla Ciebie – możesz mieć pewność, że przykuje ich uwagę i zapadnie jej odbiorcom na długo w pamięci. Powinna posiadać pewien środek łagodnej perswazji, aby pobudzić ludzi do zastanawiania się, o ile wygodniej będzie im żyć korzystając z Twojego produktu lub usługi. Prawidłowo skonstruowana informacja sprzedażowa potrafi sprzedać nawet kota w worku. I to za niemałe pieniądze.

Rodzaje metod umożliwiających dotarcie do klientów z informacją sprzedażową

W dzisiejszych czasach osoby zajmujące się rozpowszechnieniem działań marketingowych i wprowadzaniem informacji sprzedażowych do obiegu mają coraz większe możliwości. Ze wszystkich stron jesteśmy wręcz atakowani różnymi formami reklamy, lecz mimo to większość z nich w dalszym ciągu jest bardzo skuteczna. Istnieją różne drogi informowania o produktach, takie jak informacje perswazyjne przekazywane w radio podczas codziennych audycji, ogłoszenia w gazetach, telewizyjne spoty dwudziestominutowe podczas przerwy między jedną częścią filmu a drugą, ogromne billboardy widoczne w kluczowych miejscach w miastach i na autostradach.

 

Coraz częściej możemy się też spotkać z ogłoszeniami informacyjnymi dostępnymi na autobusach, tramwajach, taksówkach, przystankach autobusowych – czyli miejscach, gdzie ludzie zazwyczaj czekają i dla zabicia czasu czytają ogłoszenia. Taki rodzaj przekazywania informacji sprzedażowych nosi nazwę reklamy ambientowej, a jeśli dotyczy to zwłaszcza środków komunikacji miejskiej – tranzytowej. Również codzienny spam na naszej skrzynce mailowej należy do form przekazywania informacji, choć prawdopodobnie jest to niezbyt wiarygodna forma rozpowszechniania informacji o naszych produktach – może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. Wreszcie ostatnim i najbardziej w obecnych czasach rozpowszechnionym sposobem docierania do klienta jest oczywiście metoda polegająca na umieszczaniu odpowiednio spreparowanych informacji w Internecie.

Jak skutecznie prowadzić kampanie reklamowe?

empty-billboard-1089869-mPrzedsiębiorstwa muszą prowadzić kampanie reklamowe, aby móc ciągle trafiać skutecznie do klientów i móc generować zyski. Prowadzenie tych kampanii musi być prowadzone w odpowiedni sposób.
Przede wszystkim najpierw trzeba skutecznie zaplanować kampanię. Na tym etapie warto zadać sobie pytanie: „Jaki towar mam zamiar sprzedać?” oraz „Do kogo zamierzam trafić z moim produktem i jak mu go zaprezentuję?”. Pod udzielenie odpowiedzi na te pytania, należy przejść do bardziej profesjonalnego planowania, czyli wybrać nośniki przekazu reklamy, wybrać odpowiednich wykonawców, ustalić szanse powodzenia kampanii oraz przygotować jej kosztorys.

 

Następnym etapem jest wdrożenia planów w życie. Tutaj trzeba udać się do odpowiednich firm, które umożliwią nam wprowadzenie naszej reklamy do „obiegu”.
W momencie, gdy nasza reklama zostanie już wyemitowana należy przejść do ostatniego etapu, czyli monitorowania. Każde działania powinniśmy możliwie dokładnie obserwować, w momentach, gdy pojawiają się elementy, które nie funkcjonują w naszej kampanii reklamowej powinniśmy śmiało wprowadzić kilka poprawek.
Dzięki tym działaniom nasza kampania reklamowa powinna odnieść sukces.

Kampanie reklamowe

when-advertisers-attack-952170-mObecnie na świcie, co chwila powstają nowe i upadają stare firmy. Olbrzymia machina biznesu cały czas się kręci, nie pozwala nikomu na chwilowy etap stagnacji lub regres. Przedsiębiorstwa, aby nie wypaść z obiegu ciągle muszą być na topie w swojej branży, muszą posiadać coś, co ich wyróżni oraz być przede wszystkim zauważani przez potencjalnych klientów. Aby właśnie być zauważanym prowadzą one liczne kampanie reklamowe na różnych frontach. Czym jednak one są?

 

Kampania reklamowa to zespół konkretnych działań marketingowych, mających na celu promocję, wzrost sprzedaży produktów i wzrost zainteresowania daną marką, wzrost znaczenia na danym rynku, pozycjonowanie produktów w konkretnych hierarchiach. Swoje działania kierują do konkretnych grup(klientów), tzw. grup docelowych. Prowadzi się je w różnych mediach(Internecie, telewizji, radiu itd.) właśnie ze względu na grupy docelowe. Warto jeszcze dodać, że takie kampanie najczęściej są przygotowywane przez agencje reklamowe, która posiadają doświadczenie w tej baraży.

Sposoby na pozyskanie potencjalnych klientów

Jeżeli chcesz skutecznie podnieść swoje zyski ze sprzedaży produktów lub usług, musisz się dobrze zareklamować. Aktualnie możesz przebierać wśród szerokiej gamy możliwości reklamy. Możesz skorzystać z takiej formy docierania do klienta się poprzez formy ulotkowe, plakaty, wielkie billboardy, ale najpowszechniejszym sposobem, dzięki któremu najszybciej i prawdopodobnie najtaniej dotrzesz do odbiorców – twoich przyszłych klientów – jest zaoferowanie swoich usług w Internecie.

 

Możesz to uczynić dzięki założeniu strony internetowej bądź korzystając z usług doświadczonego copywritera, który w odpowiedni sposób opisze Twoje produkty lub usługi tak, aby zaciekawić odbiorców i wywołać u nich chęć nabycia produktów, dzięki czemu staną się Twoimi klientami i podwyższą Twoje zyski ze sprzedaży. Warto również założyć stronę na portalu facebook, która pozwoli Ci częściowo w ramach marketingu szeptanego dojść do szerszej grupy potencjalnych zainteresowanych osób, zwłaszcza wtedy, kiedy weźmiemy pod uwagę, jak silnym i potężnym źródłem informacji jest obecnie ten portal.

Copyright © 2018 Doradztwo marketingowe. All rights reserved.