You are here: Home > Kampanie reklamowe > Kampania reklamowa.

Kampania reklamowa.

Z definicji kampania reklamowa to zbiór pewnych działań marketingowych, które odbywają się z pomocą mediów masowych takich jak radio, telewizja czy ogólnokrajowa prasa. Kampania reklamowa ma na celu osiągnięcie przez reklamodawcę zamierzonego wcześniej celu marketingowego. Kampanie reklamowe organizowane są przez agencje reklamowe. Jednak w tworzeniu oraz prowadzeniu takiej kampanii dużą rolę odgrywają także domy mediowe, które są odpowiedzialne za odpowiedni wybór oraz zakup mediów. W kampaniach reklamowych każdy szczegół odgrywa bardzo dużą rolę taki jak na przykład godziny emisji spotu reklamowego.

 

Kampania reklamowa ma na celu przede wszystkim uświadomienie konsumenta o istnieniu marki, firmy czy produktu, zwiększenie sprzedaży oraz wywołanie zainteresowania produktem a tym samym zwiększenia popytu na niego dzięki czemu reklamodawca w efekcie będzie mógł odnotować znacznie większe niż dotychczas zyski. Kampania reklamowa może być organizowana również w celu uświadomienia konsumenta o zmianach zachodzących w produkcie czyli na przykład zmiana jego nazwy czy sposobu produkcji. Korzystnie przeprowadzona kampania reklamowa pozwala reklamodawcy odnieść znaczący sukces i odnotować znaczne wzrosty sprzedaży a tym samym znacznie wyższe zyski.

Comments are closed.

Copyright © 2018 Doradztwo marketingowe. All rights reserved. http://clevair.pl/oferta/balony-reklamowe/