You are here: Home > Reklama ogólnie > Krótka historia reklamy.

Krótka historia reklamy.

Pierwszą formą reklamy była reklama ustna i stosowana była już w epoce starożytności. Reklama ustna zapoczątkowała szereg rewolucyjnych zmian w tej dziedzinie. W starożytnej Grecji po raz pierwszy pojawiła się reklama pisemna. Chociaż oczywiście dalece odbiegała ona od obecnej formy, bowiem reklamowane były jedynie wydarzenia związane ze sportem i kulturą. Kiedy tak na prawdę reklama zaczęła się rozwijać?

 

Prawdopodobnie w tym samym czasie kiedy Gutenberg wynalazł pismo drukowane, wówczas wszystko zaczęło się zmieniać. Zaczęły pojawiać się pierwsze regulacje prawne dotyczące reklamy, pierwsze formy prasy ogłoszeniowej, pojawiło się pierwsze wydawnictwo prasowe oraz zaczęły powstawać pierwsze agencje reklamowe. W Stanach Zjednoczonych w roku 1893 wydano blisko pięćdziesiąt tysięcy dolarów na reklamę, może to świadczyć o tym jak wielką siłę już wtedy miała reklama. Ponadto warto nadmienić, że Stany Zjednoczone jako pierwsze wyemitowały reklamę telewizyjną. W Polsce rozwój reklamy rozpoczął się w roku 1983 i zarówno w Polsce jak i na całym świecie ten rozwój trwa do dnia dzisiejszego.

Comments are closed.

Copyright © 2018 Doradztwo marketingowe. All rights reserved. http://www.silverpromotion.pl/