You are here: Home > Kampanie reklamowe > Rodzaje metod umożliwiających dotarcie do klientów z informacją sprzedażową

Rodzaje metod umożliwiających dotarcie do klientów z informacją sprzedażową

W dzisiejszych czasach osoby zajmujące się rozpowszechnieniem działań marketingowych i wprowadzaniem informacji sprzedażowych do obiegu mają coraz większe możliwości. Ze wszystkich stron jesteśmy wręcz atakowani różnymi formami reklamy, lecz mimo to większość z nich w dalszym ciągu jest bardzo skuteczna. Istnieją różne drogi informowania o produktach, takie jak informacje perswazyjne przekazywane w radio podczas codziennych audycji, ogłoszenia w gazetach, telewizyjne spoty dwudziestominutowe podczas przerwy między jedną częścią filmu a drugą, ogromne billboardy widoczne w kluczowych miejscach w miastach i na autostradach.

 

Coraz częściej możemy się też spotkać z ogłoszeniami informacyjnymi dostępnymi na autobusach, tramwajach, taksówkach, przystankach autobusowych – czyli miejscach, gdzie ludzie zazwyczaj czekają i dla zabicia czasu czytają ogłoszenia. Taki rodzaj przekazywania informacji sprzedażowych nosi nazwę reklamy ambientowej, a jeśli dotyczy to zwłaszcza środków komunikacji miejskiej – tranzytowej. Również codzienny spam na naszej skrzynce mailowej należy do form przekazywania informacji, choć prawdopodobnie jest to niezbyt wiarygodna forma rozpowszechniania informacji o naszych produktach – może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. Wreszcie ostatnim i najbardziej w obecnych czasach rozpowszechnionym sposobem docierania do klienta jest oczywiście metoda polegająca na umieszczaniu odpowiednio spreparowanych informacji w Internecie.

Comments are closed.

Copyright © 2018 Doradztwo marketingowe. All rights reserved.