You are here: Home > Kampanie reklamowe > Skuteczna kampania reklamowa

Skuteczna kampania reklamowa

Systemem skoordynowanych działań mających na celu przekaz informacji sprzedażowych nazywamy kampanią reklamową. Działania prowadzone w jej ramach dotyczą osiągania z góry zamierzonych celów. Mogą wykorzystywać jeden lub więcej z dostępnych obecnie środków przekazu, czynności takie charakteryzuje również ich występowanie w ściśle określonym porządku i terminach. Podstawowym celem takich czynności jest przede wszystkich dotarcie do możliwie jak największego grona odbiorców, przykucie uwagi oraz wpływ na ich decyzje i postępowanie, równoznaczne z zakupem produktu, którego działania te dotyczą.
Aby kampania reklamowa osiągnęła sukces, musi być ona skonsolidowana z planem sprzedażowym i marketingowym. Zdecydowanie trzeba również określić cele, które będą towarzyszyć danym działaniom oraz forma, w ramach której zostanie ona przeprowadzona. Pomiędzy poszczególnymi elementami takich działań marketingowych musi wystąpić pewnego rodzaju podobieństwo, które spowoduje zachowanie ciągłości tych działań. Może opierać się na podobieństwie wzrokowym, słownym, dźwiękowym lub po prostu sposobem podejścia do przekazywania komunikatu sprzedażowego.

Comments are closed.

Copyright © 2018 Doradztwo marketingowe. All rights reserved.