You are here: Home > Reklama ogólnie > Zagrożenia, które niesie za sobą reklama.

Zagrożenia, które niesie za sobą reklama.

Reklama niesie za sobą pewne niepożądane działania zwłaszcza biorąc pod uwagę ludzi łatwowiernych, którzy bardzo szybko ulegają wpływom mediów. Podstawowym zagrożeniem płynącym z reklamy jest wprowadzenie odbiorcy w błąd w związku z czym po zakupie danego towaru klient ma prawo odczuwać niezadowolenie. Przedstawianie produktu jako idealnego z pewnością nie jest korzystne. Żyjemy w kraju gdzie świadomość i mentalność społeczeństwa jest na tyle mocno rozwinięta, że większość osób woli usłyszeć rzetelne informację na temat danego produktu.

 

Niezadowolenie z zakupienia produktu poznanego w reklamie telewizyjnej niesie za sobą kolejne konsekwencje jakim jest ignorowanie reklam przez społeczeństwo. Nie zawsze jest to korzystne, ponieważ nie wszystkie reklamy mają charakter komercyjny. Niektóre reklamy mają charakter społeczny i mają za zadanie wzbudzić pewne konieczne zmiany w zachowaniu społeczeństwa. Mają one niestety coraz słabsze oddziaływanie. Zagrożeniem płynącym z reklamy jest również wzbudzenie nadmiernej ilości potrzeb konsumpcyjnych. Najbardziej niebezpiecznym zagrożeniem płynącym z reklamy jest wprowadzenie odbiorcy w kompleksy co znacznie obniża jego poczucie własnej wartości. Spowodowane jest to faktem, że w reklamach oglądamy tylko osoby o nieskazitelnej cerze i idealnej sylwetce co z pewnością może źle oddziaływać na niektórych odbiorców reklamy.

Comments are closed.

Copyright © 2018 Doradztwo marketingowe. All rights reserved.